KONTAKT:

ul. Korfantego 30
43-400 Cieszyn

mgr Tatiana Ogrodowska
tel. +48 728 726 195

mgr Iwona Heczková
tel. +48 502 236 607

 

O nas

Iwona Heczková

Z wykształcenia jestem psychologiem, tytuł magistra uzyskałam w 1997r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem psychoterapeutą w procesie kształcenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc indywidualne sesje psychoterapii dla dorosłych, rodzin i młodzieży w cieszyńskim Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem” oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Ośrodku „Tulipan” w Ustroniu, gdzie pracuję do chwili obecnej, prowadząc terapię grupową i indywidualną. Od 2017r. prowadzę grupę rozwoju i wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu oraz pracuję jako interwent kryzysowy.

Ukończyłam wiele szkoleń, m.in.: Integratywną Systemową Psychoterapię Krótkoterminową, Integratywną Systemową Psychoterapię Zaburzeń Depresyjnych, Integratywną Systemową Psychoterapię Zaburzeń Lękowych i Posttraumatycznych, DSM IV TR i nowości w DSM V- szkolenie z diagnozy klinicznej, Hipnozę Kliniczną I i II stopień, Terapię Par oraz szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej.  Moją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, certyfikowanego psychoterapeuty European Association for Psychotherapy, certyfikowanego Superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szeregu szkoleń i warsztatów.

 

Tatiana Ogrodowska

Z wykształcenia jestem pedagogiem, tytuł magistra uzyskałam w 1997r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem psychoterapeutą w procesie kształcenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej i Systemowej w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej, pracując z osobami, które wymagają pomocy w obszarze prawnym, społecznym i psychologicznym. Od 2005r. do 2019r. pracowałam w Ośrodku Readaptacyjnym w Bielsku-Białej, brałam udział w tworzeniu tego miejsca, w którym schronienie uzyskują osoby uzależnione, bezdomne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Prowadzę indywidualne sesje psychoterapii dla dorosłych, rodzin i młodzieży w cieszyńskim Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

Ukończyłam wiele szkoleń, m.in.: Integratywną Systemową Psychoterapię Krótkoterminową, Integratywną Systemową Psychoterapię Zaburzeń Depresyjnych, Integratywną Systemową Psychoterapię Zaburzeń Lękowych i Posttraumatycznych, DSM IV TR i nowości w DSM V- szkolenie z diagnozy klinicznej, Pracę z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie, Psychosomatoterapię I i II stopień oraz Hipnozę Kliniczną I i II stopień, Terapię Par.  Moją pracę poddaję stałej superwizji certyfikowanego psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej, certyfikowanego psychoterapeuty European Association for Psychotherapy, certyfikowanego Superwizora Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szeregu szkoleń i warsztatów.